Vanmiddag gingen de piepers voor een melding van wateroverlast. In de Pr. Margrietstraat was een waterleiding gesprongen. Er zou een auto in weggezakt zijn en een persoon in hebben gelegen. Beide waren er inmiddels uit. Of wij ter plaatse wilden gaan om één en ander in afwachting van Vitens veilig te stellen. Nadat Vitens ter plaatse was en de afsluiters had dichtgedraaid was er voor ons geen taak meer. Weer retour kazerne en met een half uur weer uitruk gereed.