Vanmorgen opgeroepen voor een gaslekkage in een tussenwoning. Onderweg kregen wij te horen dat er een gaslucht hing in de meterkast en kelder, ook zou het moeilijk te ventileren zijn. Eenmaal bij de voordeur roken wij een verbrande plastic lucht. Met onze meetapparatuur niets raars kunnen meten. Met de warmtebeeldcamera was op de meterkast een temperatuur verhoging te zien. Hierop hebben wij de zekeringen verwijderd en de stroom afgezet. Liander is ter plaatse gekomen en kon ook niets betekenen. Het incident daarop overgedragen aan de woningstichting. Met een uur weer uitruk gereed op de kazerne.