Toen wij net retour op de kazerne waren ging de pieper alweer. Ditmaal voor een prio 2 til assistentie. Er moest een bewoner van de eerste verdieping gehaald worden. En aangezien deze persoon niet heel er fit en wat misselijk was leek het niet verstandig om die via de trap te vervoeren. Daarop is de hoogwerker van Heerenveen opgeroepen. De bewoner is daarop met de brancard via het raam naar beneden gebracht en mee genomen door de ambulance voor medische verzorging. Na een uur weer retour op de kazerne.