Vanmiddag zijn we gealarmeerd voor een aardgas lekkage aan It String in Goingarijp. Hier was door graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt. In afwachting van Liander hebben we met lage druk de gasuitstroom verneveld. Liander heeft, nadat ze ter plaatse waren het gas afgesloten en daarmee was het gevaar geweken. Wij zijn gaan inpakken en weer retour kazerne gereden. Met een kleine twee uur weer op de kazerne en uitruk gereed.