Wederom een OMS melding bij Imperial Tobacco in Joure.
Er was een kapotte sprinkler. Toen wij aankwamen was de
monteur al bezig met de reparatie. Voor ons niets te doen en weer terug naar de kazerne.