Vanmorgen gingen onze piepers voor een aardgas lekkage. Bij een woning was de gasmeter vervangen, bij het vast draaien van een moer op de gasleiding is de moer geknapt. Hierdoor begon de leiding te lekken. Wij hebben de moer voorzichtig vast gedraaid tot de lekkage was gestopt. Daarna hebben wij het overgedragen aan de netbeheerder. Met een dik half uur weer inzet gereed op de kazerne.