Een plezierjacht in de passantenhaven maakte water.
Of wij ter plaatse konden gaan om de opvarenden te helpen met het stoppen van de lekkage.
Eenmaal ter plaatse hebben we een klokpomp in de boot gehangen om het water kwijt te raken.
Omdat we het lek niet konden vinden zijn we op zoek gegaan naar een werf die de mogelijkheid had om de boot uit het water te tillen.
Jachtwerf de Jong kon ons niet helpen omdat de kraan van hen het 17 ton wegend jacht niet aankon.
Andere werven in de omgeving zagen ook geen mogelijkheid om te takelen.
De enige mogelijkheid die we nog hadden was het jacht terug varen naar Uitwellingerga waar het net een opknapbeurt had gehad.
Onder begeleiding van de opgeroepen blusboot van Langweer zijn de opvarenden richting Uitwellingerga vertrokken.
Voor ons was er nu niets meer te doen dus na een uurtje waren we weer terug op de kazerne.