Aan de Utbuorren bij Terherne had een explosie op een plezierjacht plaatsgevonden.
Ter plaatse gekomen was 1 persoon op de kant en 1 nog in de boot.
Omdat er nog steeds een gaslucht hing was het nog niet voor iedereen veilig om de boot te benaderen.
Wij hebben de 2e persoon uit de boot gehaald en aan het ambulancepersoneel overgedragen.
Omdat er geen brand meer was hebben wij samen met de bemanning van de blusboot alles veiliggesteld door onder andere gasflessen op de kant te zetten en dicht te draaien.
Verder hebben we het ambulancepersoneel geholpen bij de behandeling van de slachtoffers.
Na twee uur konden we weer retour kazerne en, omdat dit een incident met een flinke impact was, op de kazerne een evaluatiegesprek onder leiding van het BOT team houden.