Ter hoogte van de rioleringswerkzaamheden in de Uilke Boonstralaan werd een sterke gaslucht geroken.
Toen wij ter plaatse kwamen en onze neus de kost gaven konden we bij een stuk omgewoelde grond een inderdaad een gaslucht ruiken.
Liander was inmiddels ook onderweg en in afwachting van hen hebben we de plek ruim afgezet.
Na een klein uurtje was de monteur van Liander ter plaatse en kon het zoeken naar het lek beginnen.
Omdat de man alleen was en er een aardig stuk grond afgegraven moest worden hebben we hem daarbij nog even geholpen.
Al snel werd het lek gevonden maar er moest nogal wat graafwerk verricht worden voordat men het lek daadwerkelijk konden dichten.
Na een kleine twee uur waren alle gaten gegraven en hebben we alles overgedragen aan Liander.