Bij werkzaamheden in de tuin was een gasleiding geraakt.
Hierop zijn wij opgeroepen om de zaak veilig te stellen.
Omdat het een kleine lekkage betrof konden we, in afwachting van Liander, volstaan met het dichtgooien van het gat met grond.
Toen Liander ter plaatse was hebben wij het incident overgedragen aan hen en konden wij weer retour kazerne.