Op dit moment is er in Fryslân weer een extra groot risico op natuurbrand. Daarom is vandaag, 1 juli, fase 2 afgekondigd en wordt iedereen gevraagd om extra alert te zijn op het voorkomen van natuurbrand en een brand direct te melden.
Wat fase 2 in het algemeen voor u betekent kunt u lezen op www.natuurbrandrisico.nl.
Voor onze omgeving houdt dit in dat de kans op veenbranden aanzienlijk groter worden.
En aangezien deze en andere natuurbranden moeilijk te bestrijden zijn wordt u verzocht om voorzichtig met vuur in de natuur te zijn.
Ziet u een brandje, ga naar een veilige plaats en bel zo snel mogelijk 112.
Zorg dat u een goede plaatsaanduiding kan geven en wacht de brandweer op.
De brandweer zal u zeer erkentelijk zijn.