Een OMS bij Verzorgingtehuis St Theresia.
Nu zijn we ter plaatse gegaan.
Maar bij het ter plaatse komen bleek dat er per ongeluk een handmelder was ingedrukt, dus loos alarm en weer retour kazerne.