Opgeroepen voor een melding van een gaslekkage. Op een vakantiepark zou bij “vlagen” een gaslucht te ruiken zijn. Ter plaatse twee manschappen metingen laten verrichten op eventuele aanwezigheid van gas, zonder resultaat. Omdat we buiten wel een gaslucht bleven ruiken, ook bij de gasmeter van de woning, besloten om Liander ter plaatse te laten komen.
Later werd één van de manschappen erop geattendeerd dat er een rode gasfles in de berm zou liggen. We hebben deze uit de berm gehaald en het bleek dat dit de boosdoener was, deze stond nog open.
Met een uur weer terug op de kazerne!