Op een paar plaatsen in de restanten van de boerderij zou nog wat rookontwikkeling zijn.
Deze plaatsen nog wat nageblust en na ruim een uur weer terug op de kazerne.