Vanmiddag opgeroepen voor een OMS. Aangekomen in Goingarijp bleek er in de CV ketel brand door een
lekke pakking in het branderhuis te zijn.
Vervolgens is de achterwand( hout) in brand geraakt. Deze geblust. Geen doorslag naar boven. Vervolgens de CV ketel gedemonteerd. Na twee uren weer uitruk gereed.