Opgeroepen voor een boerderijbrand waarbij er vlak na de eerste melding door een collega brandweerman al grote brand gegeven werd, deze brandweerman zag de rookpluimen al van ver.
Dus al snel opgeschaald naar grote brand waardoor er naast de TS 1 van Joure ook de TS2 Joure, de TS van St Nyk en het grootwatertransport van Joure opgeroepen werden.
Bij aankomst was de brand al uitslaand in de schuur en was er sterke rookontwikkeling in de woning.
Door de slechte waterwinning konden we eerst niet veel uitrichten omdat er alleen maar modder opgepompt werd, maar een toevallig voorbijrijdende kraanmachinist met zijn graafmachine bracht uitkomst.
Deze groef ter plaatse de sloot dieper uit zodat op een gegeven moment de waterwinning goed op gang kwam.
Helaas konden we de boerderij niet meer redden en vonden een aantal stuks jongvee de dood.
Na een paar uur was het een kwestie van nablussen en met de graafmachine konden er muren gesloopt worden zodat we overal goed bij konden.
Na zeven uren weer terug op de kazerne.