Na de hoosbui kon het eigenlijk niet uitblijven, wateroverlast.
Deze keer bij de Aldi aan de Sinnebuorren.
Hier was het water vanuit het riool omhoog gekomen.
Met trekkers, bezems en alles wat water verplaatsen kon het water uit de winkel verwijderd.
Na een klein uurtje weer terug op de kazerne.
De naastgelegen Jumbo had (in mindere mate) ook te maken met wateroverlast.
Hier kon het personeel zelf, met een waterzuiger, het water aan.