Een bewoner van een woning aan de slachtedyk werd vermist en het vermoeden bestond dat de persoon in het water van de sylroede gevallen was.
Hierop zijn wij opgeroepen om te gaan zoeken.
Kort na onze aankomst, komt de persoon in kwestie aangelopen.
Voor ons gelukkig dus niets meer te doen.