Onderweg voor een gaslekkage, ontstaan door graafwerkzaamheden.
Ter plaatse bleek een gasleiding lek getrokken te zijn door een minikraantje.
Wij hebben de omgeving veiliggesteld en de eveneens opgeroepen Enexis afgewacht.
Die hebben de gasleiding afgedopt en zijn begonnen met de reparatie.
Op dat moment was er voor ons niets meer te doen dus na ruim een uur weer terug op de kazerne.