Melding van een brand in een melklokaal.
In de stal ernaast zou nog vee zitten, dus is er direct voor middelbrand gealarmeerd.
In dit geval werd Akkrum opgeroepen.
Omdat de brand uitslaand zou zijn en de waterwinning ter plaatse problematisch is hebben we ook het grootwatertransport laten alarmeren.
Ter plaatse hebben wij ons beziggehouden met het melklokaal en Akkrum heeft zich bezig gehouden met het keren van het vuur richting de stal.
Toen het grootwatertransport gereed was konden we ook het sein brandmeester geven.
Omdat er een kleine hoeveelheid asbest is vrijgekomen hebben we de mensen die binnen zijn ingezet afgespoeld en is er nieuwe kleding en ademlucht geregeld.
Na ruim twee uur konden we inpakken en rond twee uur was alles, inclusief het grootwatertransport, ingepakt en konden we weer terugkeren naar de kazerne.