Opgeroepen om de mannen van Sneek te assisteren bij een scheepsbrand met een Hybridejacht.
Ter plaatse gekomen de taak overgenomen van de mannen van Sneek.
Deze taak was om zoveel mogelijk water op de accupakketten te krijgen.
Dat het jacht hierbij zou zinken werd voor lief genomen.
Ter plaatse gekomen olieschermen zullen in dit geval de vrijkomende olie bij het jacht houden zodat het later verantwoord verwerkt kan worden.
Grou is nog met de meetploeg ter plaatse gekomen om te meten op eventuele vrijkomende gevaarlijke stoffen.
Dit bleek niet het geval.
Na 3,5 uur weer terug op de kazerne.