in de schiphokken van de JWS was een boot gedeeltelijk gezonken.
Hij lag vast op de bodem, dus voordat we de boot konden verslepen moesten we hem eerst gedeeltelijk lichten.
Met een klokpomp en het hijsen van de boot konden we de boot weer vlot trekken en met behulp van een medewatersporter konden we de boot naar de kade slepen om daar het leegpompen voort te zetten.
Ondertussen was Wenau gewaarschuwd om dit leegpompen van ons over te nemen.
Wenau is een bedrijf die vervuild water kan verwerken, en aangezien er in een boot altijd olie op het water drijft zijn zij opgeroepen om het leegpompen voort te zetten en het mogelijk vervuilde water verantwoord te verwerken.
Wij waren na 2 uren weer terug op de kazerne.